LÆGEATTESTER & PRISER

Beskrivelse                                                   Pris

Mulighedserklæring                                       600 kr.

Varighedserklæring                                      1000 kr.

Lægeerklæring/sygemelding                         450 kr.

Ansøgning om handicapskilt                         650 kr.

Motorattest                                                    500 kr.

FP910 Lægeattest ifm. afbestilling af rejse    550 kr.

FP710 Sundhedsforsikringsattest                  600 kr.

Lægelige oplysninger ifm. ansøgning

om helbredsbetinget opholdstilladelse/

visum                                                              750 kr.